Zakup 20 autobusów hybrydowych sfinalizowany

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 września br. pomiędzy Województwem Łódzkim a Solaris sp. z o.o. zawarta została umowa na dostawę 20 autobusów hybrydowych. Kancelaria Śmigielska i Wspólnicy sp.k. zapewniała obsługę prawną postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zakup autobusów realizowany jest w ramach projektu „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych”.