O nas

Naszą kancelarię budujemy na podstawie wartości, które są motorem naszego rozwoju zawodowego i gwarancją satysfakcji naszych Klientów. Przez lata naszej praktyki spostrzegliśmy, że zasady, których przestrzegamy w naszym biznesie, których oczekujemy od siebie samych i naszych współpracowników oraz na podstawie których rozwijamy naszą firmę, można ująć w następujący sposób:

UCZCIWOŚĆ, ZAUFANIE, LOJALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

To podstawowe wartości. Bez wyjątków. Zawsze.

ODWAGA, AMBICJA, KONSEKWENCJA

Nie boimy się wyzwań, podejmowania ciężkich decyzji, rozwiązywania trudnych problemów, poruszania nowych zagadnień. Jesteśmy ambitni, skoncentrowani i konsekwentni. Rozpoczęte sprawy doprowadzamy do końca. Zawsze.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ZNAJOMOŚĆ RYNKÓW I REALIÓW BIZNESOWYCH

Sami jesteśmy przedsiębiorcami. Rozumiemy ryzyka biznesowe i nie boimy się ich. Konkurencja dobrze na nas działa. Wiemy, że dobre doradztwo prawne może opierać się tylko na doskonałej znajomości realiów gospodarczych, zasad prowadzenia biznesu, Klienta oraz rynków, na których działa.

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE, PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Doradztwo prawne musi być adekwatne do celów naszego Klienta oraz wszelkich uwarunkowań i okoliczności, w jakich doradzamy. Nie jesteśmy tylko adwokatami i radcami prawnymi. Jesteśmy doradcami naszych Klientów, a znajomość prawa jest często tylko punktem wyjścia, podstawą naszego doradztwa. Nie teoretyzujemy i nie wyważamy otwartych drzwi. Znajdujemy praktyczne rozwiązania i je stosujemy. Szybko i konsekwentnie, jak w dobrym biznesie.

INNOWACYJNOŚĆ I PRZEWIDYWANIE

Stosowane przez nas rozwiązania są w większości sprawdzone i powszechnie przyjęte. Korzystamy z nich zawsze wtedy, gdy mamy pewność, że doprowadzą nas do celu. Równie często jednak nasze działania mają bardzo autorski i zindywidualizowany charakter. Obarczone są wówczas ryzykiem, ale jednocześnie prowadzą do ponadprzeciętnych rezultatów. Zawsze jesteśmy o dwa kroki do przodu. W wielu kwestiach byliśmy pierwsi na rynku.

POSZUKIWANIE DOSKONAŁOŚCI I SZACUNEK

W naszej pracy staramy się być najlepsi i dajemy z siebie wszystko, zawsze i przy każdym projekcie – zarówno tym bardzo dużym, jak i tym małym. Takie dążenie do perfekcji wynika nie tylko z lojalności wobec Klientów, ale jest także źródłem naszego szacunku dla siebie samych oraz dla wszystkich współpracowników.