Prawo własności intelektualnej jest jedną z głównych praktyk kancelarii Śmigielska i Wspólnicy. Od początku jej istnienia stale obsługujemy szereg podmiotów z branży marketingowej oraz PR, co pozwoliło nam na zgromadzenie nie tylko dogłębnej wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, ale również praktycznego doświadczenia związanego ze specyfiką rynku usług komunikacji marketingowej, doradztwa komunikacyjnego i public relations.

W ramach świadczonych usług:

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo związane z działaniami wspierającymi proces sprzedaży,
 • doradzamy przy zawieraniu umów transferu praw własności intelektualnej, własności przemysłowej, uprawnień licencyjnych oraz know how – także w przypadku transakcji korporacyjnych, w tym podziałów, fuzji i przejęć,
 • wspieramy nadawców radiowych i telewizyjnych w procesie uzyskiwania stosownych koncesji oraz przy negocjowaniu umów związanych z powstaniem i rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych oraz najmu transponderów,
 • współpracujemy z wydawnictwami polskimi i zagranicznymi zarówno przy uzyskiwaniu stosownych zezwoleń, jak i zawieraniu umów wydawniczych oraz dystrybucyjnych,
 • realizujemy projekty na rzecz firm farmaceutycznych w zakresie kluczowych aspektów prowadzenia przez te podmioty działalności gospodarczej: sporządzamy i negocjujemy umowy dotyczące prowadzenia wspólnych prac badawczych oraz badań klinicznych, a także doradzamy w zakresie ochrony wynalazków biotechnologicznych,
 • we współpracy z rzecznikami patentowymi, zgłaszamy do rejestracji znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe oraz oznaczenia geograficzne, zarówno na terytorium Polski, jak i Unii Europejskiej,
 • opiniujemy rozwiązania techniczne i biznesowe pod kątem ich zgodności z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony baz danych oraz ochrony konsumentów,
 • doradzamy w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności w Internecie – w tym w zakresie zawierania umów i świadczenia usług on-line, dokonywania rozliczeń za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych oraz rozpowszechniania treści audiowizualnych,
 • przygotowujemy i negocjujemy projekty umów dotyczących wdrożenia rozwiązań informatycznych oraz umów outsourcingu informatycznego,
 • przeprowadzamy audyty praw własności intelektualnej oraz przemysłowej,
 • reprezentujemy Klientów w negocjacjach i sporach sądowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej, zasad uczciwej konkurencji oraz w postępowaniach przed GIODO.

Przy świadczeniu usług korzystamy z wiedzy i doświadczenia zdobytego przez prawników specjalizujących się w innych dziedzinach prawa, w szczególności: prawa zobowiązań, prawa gospodarczego, prawa podatkowego oraz prawa zamówień publicznych. W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić zarówno kompleksową i zindywidualizowaną obsługę prawną podmiotów z branży mediów, nowych technologii oraz reklamy, jak i wsparcie prawne dla indywidualnych projektów realizowanych przez pozostałych Klientów naszej kancelarii.