Doradztwo prawne w projektach fuzji i przejęć przedsiębiorstw wraz z kompleksowym doradztwem w zakresie prawa spółek stanowi jeden z najistotniejszych obszarów naszej praktyki.

W tym obszarze świadczymy usługi obejmujące głównie:

  • opracowywanie prawnych oraz podatkowych struktur planowanych transakcji,
  • przeprowadzanie audytów due diligence w zakresie prawnym i podatkowym,
  • opracowywanie dokumentacji transakcyjnej,
  • uczestnictwo i doradztwo naszym Klientom w negocjacjach.

Doradzamy zarówno stronom zbywającym, jak i nabywającym udziały, akcje lub przedsiębiorstwa. Nasi radcowie prawni i adwokaci doradzają przy opracowywaniu strategii przejęć spółek oraz inwestycji w przedsiębiorstwa, zarówno podmiotom przejmującym i inwestorom, jak i spółkom będącym przedmiotem przejęcia.

Opracowujemy również struktury zapewniające optymalizację podatkową oraz umożliwiające bezpieczne, szybkie i korzystne pod względem kosztów przeprowadzenie transakcji.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • zakładania, przekształceń, łączenia, podziałów i likwidacji spółek,
  • sporządzania dokumentów wewnętrznych, uchwał oraz protokołów,
  • obsługi prawnej organów spółek kapitałowych.

W powyższym przedmiocie udzielamy także opinii prawnych.

Ponadto reprezentujemy wspólników na zgromadzeniach wspólników, a także kompleksowo doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sporach ze stosunku spółki.

Nasze usługi obejmują również doradztwo w procesach prywatyzacji majątku państwowego i komunalnego. W tym zakresie uczestniczymy między innymi w opracowywaniu strategii prawnych nabycia prywatyzowanego majątku i finansowania transakcji.

Doradzamy przy sporządzaniu ofert w postępowaniach prywatyzacyjnych, reprezentujemy inwestorów w negocjacjach i postępowaniach przetargowych, zarówno w odniesieniu do prywatyzacji polegającej na kupnie udziałów lub akcji w spółkach, jak i w odniesieniu do prywatyzacji poszczególnych składników mienia przedsiębiorstwa państwowego lub komunalnego.

Ponadto doradzamy w sprawach dotyczących obowiązków wynikających z umów prywatyzacyjnych, a także przy opracowywaniu oraz wdrażaniu procesów restrukturyzacji majątku przedsiębiorstw nabywanych w wyniku prywatyzacji.