Kancelaria świadczy doradztwo prawne przy kształtowaniu stosunków pracy oraz pozostałych stosunków mogących stanowić podstawę zatrudnienia.

W tym zakresie doradzamy przy negocjacjach treści umów, opiniujemy ich skutki prawne oraz podatkowe. Opiniujemy i negocjujemy umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz programy opcyjne dla menedżerów. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych na tle stosunków pracy oraz zatrudnienia.

Doradzamy w zakresie odpowiedzialności osób fizycznych w związku z pełnionymi przez nie funkcjami oraz wykonywaną pracą. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach cywilnych, administracyjnych oraz karnych prowadzonych w związku z ich działalnością zawodową lub gospodarczą.