Pomoc prawną w tym zakresie, kierujemy wyłącznie do osób, które w życiu prywatnym chcą mieć dostęp do wszechstronnych rozwiązań prawnych, zapewniających komfort między innymi przy nabywaniu i zbywaniu znacznych składników majątku osobistego, przy pomnażaniu tego majątku, jak również przy optymalizacji podatków osobistych czy przy subtelnych zagadnieniach związanych ze sprawami rodzinnymi.