Reprezentujemy Klientów w obszarze prawa rodzinnego.

Doradzamy przy optymalizacji stosunków majątkowych małżeńskich ze względu na działalność gospodarczą prowadzoną przez jednego lub obu małżonków i zabezpieczamy majątki rodzinne na wypadek niepomyślnych konsekwencji działań gospodarczych lub osobistych.

Doradzamy Klientom w delikatnych kwestiach dotyczących uregulowania stosunków majątkowych małżeńskich przy zawarciu małżeństwa oraz w sprawach dotyczących ustania małżeństwa i podziałów majątków wspólnych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach spornych oraz ugodowych.

Doradzamy prawnie w zakresie dziedziczenia majątku.