Kancelaria świadczy doradztwo prawne w pełnym zakresie związanym z nabywaniem, zarządzaniem, pomnażaniem i ochroną majątku osobistego przez klientów indywidualnych.

Doradzamy naszym Klientom przy nabywaniu znacznych składników majątku na użytek osobisty oraz w celach inwestycyjnych, zarządzanie takim majątkiem, w tym w szczególności doradztwo prawne przy zarządzaniu indywidualnie posiadanymi nieruchomościami w tym przy wynajmie takich nieruchomości. Świadczymy również doradztwo prawne przy finansowaniu nabywania majątku osobistego.

Doradzamy w zakresie zabezpieczenia majątku na wypadek wystąpienia sytuacji losowych. Pomagamy prawnie przy ubezpieczeniu majątku oraz przy takim kształtowaniu majątkowych stosunków rodzinnych, które będą chronić majątek na wypadek niepomyślnych wydarzeń gospodarczych czy zawodowych.

Doradzamy przy tworzeniu struktur prawnych dla osób fizycznych ułatwiających zarządzanie majątkiem, zabezpieczających majątek na wypadek niekorzystnych skutków różnorodnych zdarzeń gospodarczych oraz zasadniczo optymalizujących opodatkowanie posiadanego majątku i korzyści zeń wynikających.

Dokonujemy również optymalizacji podatkowej w przypadku zbywania majątku osobistego, w tym w szczególności udziałów, akcji i prywatnie posiadanych nieruchomości.