Doradzamy Klientom w zakresie uregulowania prawnych aspektów dziedziczenia majątku.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach spadkowych, doradzamy przy podziałach majątków uzyskanych w drodze dziedziczenia. Opiniujemy skutki podatkowe dziedziczenia i optymalizujemy je podatkowo.

Reprezentujemy spadkobierców w postępowaniach spornych.