Istotnym obszarem naszej praktyki jest doradztwo w sprawach podatkowych. Funkcjonujący w ramach kancelarii zespół prawa podatkowego świadczy usługi doradcze zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Świadczone przez prawników zespołu usługi obejmują między innymi:

  • doradztwo w odniesieniu do podatkowych aspektów transakcji obsługiwanych przez naszą kancelarię,
  • przygotowywanie rozwiązań podatkowych pozwalających na optymalizację kosztów podatkowych inwestycji deweloperskich oraz transakcji kapitałowych na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym,
  • doradztwo w zakresie międzynarodowego opodatkowania zysków kapitałowych oraz działalności operacyjnej przedsiębiorstw,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów podatkowych zatrudnienia,
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
  • przeprowadzanie audytów podatkowych,
  • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie opodatkowania PIT, CIT, PCC, VAT oraz akcyzą,
  • reprezentację w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Świadcząc usługi doradztwa podatkowego, wykorzystujemy wiedzę z zakresu podatków ze znajomością innych dziedzin prawa oraz rachunkowości. Dzięki temu, dokonując oceny zagadnienia, a następnie przedstawiając rozwiązanie problemu, uwzględniamy nie tylko podatkowe aspekty sprawy.