Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji działalności gospodarczej oraz reprezentacja interesów uczestników postępowań upadłościowych i naprawczych to jeden z istotnych obszarów praktyki kancelarii Śmigielska i Wspólnicy.

Doradzamy we wszelkich kwestiach prawnych związanych z restrukturyzacją zatrudnienia, zmianą formy prawnej lub wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa oraz zmianą struktury grupy kapitałowej. Doradzamy w sprawach restrukturyzacji finansowania i refinansowania działalności naszych Klientów, mając na uwadze wszelkie aspekty tych zagadnień, w tym kwestie rachunkowości oraz konsekwencje podatkowe.

Reprezentujemy dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach sądowych związanych ze stanem niewypłacalności dłużnika oraz w negocjacjach mających na celu zawarcie układu. Podejmując działania uwzględniamy wewnętrzną sytuację przedsiębiorstwa oraz otoczenie, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje.

W ramach świadczonych przez nas usług:

 • sporządzamy analizy oraz opinie prawne na temat możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstwa, optymalizacji jego działalności oraz obowiązków prawnych i zakresu odpowiedzialności podmiotów zaangażowanych w proces restrukturyzacji,
 • doradzamy przy procesach redukcji i reorganizacji zatrudnienia, procesach przenoszenia zakładów pracy oraz transferach pracowników,
 • doradzamy przy umowach inwestycyjnych oraz porozumieniach z wierzycielami dotyczących zmiany zasad spłaty zadłużenia lub konwersji długu na udział w przedsiębiorstwie,
 • doradzamy przy transakcjach nabycia przedsiębiorstw lub ich części w toku postępowań upadłościowych,
 • doradzamy przy transakcjach podziału oraz łączenia spółek oraz przy innych transakcjach związanych z procesami restrukturyzacji i reorganizacji,
 • reprezentujemy przedsiębiorców w negocjacjach z bankami dotyczących treści umowy kredytu bankowego oraz umów towarzyszących udzieleniu przez bank finansowania lub refinansowania,
 • reprezentujemy interesy Klientów w pozasądowych negocjacjach z wierzycielami,
 • wspieramy zarządy podmiotów zagrożonych upadłością w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności osobistej członków zarządu,
 • opracowujemy rozwiązania – uchylające ryzyko wstrzymania działalności restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w wyniku egzekucji długu lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dłużnika,
 • doradzamy przy transakcjach finansowania długiem innym niż kredyt bankowy, w tym przy emisji obligacji, zaciągnięciu pożyczki, leasingu zwrotnym nieruchomości, a także ustanawianiu zabezpieczeń spłaty zadłużenia,
 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych: zarówno likwidacyjnych, jak i z możliwością zawarcia układu.

W doradztwie świadczonym na rzecz naszych Klientów wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, w tym w dziedzinie prawa bankowego, prawa zobowiązań, prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa spółek. Dzięki temu nasi Klienci otrzymują konkretne i użyteczne rozwiązania problemów, z którymi mają do czynienia. W sytuacjach spornych reprezentujemy interesy naszych Klientów zarówno przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi.